Jeśli odczuwasz:

 • poczucie samotności i wyobcowania,
 • niechęć do nawiązywania trwałych
  relacji międzyludzkich,
 • zaburzenia łaknienia,
 • lęki, fobie, natręctwa,
 • niezrozumienie otoczenia,
 • nieumiejętność cieszenia się życiem,
 • silny stres,
 • cierpienie, którego nie potrafisz nazwać,
 • niskie poczucie własnej wartości…

Jeżeli doświadczasz:

 • traumatycznych przeżyć
  (choroba, utrata bliskiej osoby),
 • problemów rodzinnych
  (rozwód, kryzys w związku),
 • epizodów obniżonego nastroju
  i stanów depresyjnych…  
... rozważ możliwość skorzystania z psychoterapii.

Psycholog, psychoterapia, psychoterapeuta

 

 

 

Bez względu na wiek, doświadczenie, wykształcenie, każdy z nas spotyka się w życiu z sytuacjami, które nas przerastają. Bywa, że nie do końca mamy świadomość skąd bierze się nasze napięcie, lęk przed z pozoru błahymi sytuacjami, brak umiejętności cieszenia się życiem...
Zrozumienie pobudek, które nami kierują jest podstawą do w pełni świadomego korzystania z naszego potencjału. Pomóc w tym może psychoterapia psychodynamiczna - opierająca się na założeniu, że życie psychiczne wymaga refleksji nad nieświadomością. Dlatego psychoterapia psychodynamiczna jest szczególnie przydatna w rozwiązywaniu problemów i zaburzeń, których pokonanie wymaga zmian wewnętrznych, nieświadomych obrazów, obiektów i intrapsychicznych relacji.
Podstawowym narzędziem psychoterapii psychodynamicznej jest rozmowa. Nawiązanie relacji i dialogu z psychoterapeutą, świadomym procesów kierujących ludzkim umysłem, to początek fascynującej drogi w głąb siebie. Drogi, której nie musimy przechodzić sami, błądząc w poczuciu bezsilności. Zrozumienie siebie jest kluczem do rozwoju osobowości. Rozwoju będącego motorem naszego życia, siłą napędową do kreowania najkorzystniejszej dla nas rzeczywistości.

 

 

 

Jeśli odczuwasz:

Jeżeli doświadczasz:

... rozważ możliwość skorzystania z psychoterapii.