Wykłady|24.05.2013|Praca ze skryptem w Analizie Transakcyjnej

Program spotkania:

  1. Skrypt – nieuświadomiony plan życiowy.
  2. Nierozpoznania i gry w pracy ze skryptem.
  3. Analiza skryptu.
  4. Przykład pracy ze skryptem.

http://www.ptat.pl/2013/05/spotkanie-z-analiza-transakcyjna-w-maju/