Już ponad 100 lat temu Zygmunt Freud odkrył, że to w nieświadomości tkwią przyczyny objawów, które są źródłem naszych niepokojów.
Stosowana przeze mnie psychoterapia psychodynamiczna jest współczesną, bogatszą o wieloletnie doświadczenia psychologów metodą, mającą na celu rozpoznanie i trwałe usunięcie niepokojących objawów z jakimi zgłasza się do mnie pacjent.
Celem jest zawsze polepszenie jakości jego życia, poszerzenie poczucia wolności i indywidualności, nabycie umiejętności budowania bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

 

OFERTA