Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym, zakłada również możliwość wykorzystania elementów Analizy Transakcyjnej.

 

Dla kogo jest grupa?

  • Grupa skierowana jest do osób dorosłych, które przeżywają trudności życiowe, chcą nawiązywać bardziej satysfakcjonujące relacje, chcą lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego.
  • W procesie grupowym uczestnicy mogą realizować swoje indywidualne cele, związane ze zgłaszanymi osobistymi tematami i problemami, w relacji z grupą, która pozwoli zetknąć się z różnorodnymi sposobami patrzenia na problem, co może ułatwić widzenie własnej sytuacji w innym świetle.
  • Grupa przeznaczona jest również dla osób chcących pracować nad swoim sposobem przeżywania oraz sposobem wchodzenia w relacje z innymi.

Co może dać grupa?

  • Grupa daje możliwość rozpoznania swoich zasobów i ograniczeń. Uczestnicy mogą  obserwować  sposoby radzenia sobie w sytuacjach, które są dla nich trudne.
  • Pozwala na zdobywanie nowych, korektywnych doświadczeń w stosunkach międzyludzkich, a także próbowania nowych zachowań i wchodzenie w relacje na bardziej świadomym poziomie.
  • Grupa terapeutyczna daje możliwość popracowania nad własnymi trudnościami i problemami życia codziennego.

 

Charakter i przebieg grupy głównie tworzony jest przez Uczestników i zależy od wnoszonej przez nich na danym spotkaniu tematyki.

 

Grupa przewidziana jest dla 8 - 12 osób. Ma charakter półotwarty – istnieje możliwość dołączania osób w miarę pojawiających się wolnych miejsc.

 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu: piątek 17.30-20.45, sobota 10.00-18.00 z przerwą obiadową  13.15-14.45.

 

Koszt spotkania: 300 zł (spotkanie obejmuje cały cykl: piątek i sobota).

Termin: od marca 2016 r.

Czas trwania grupy i uczestnictwo: min. 1 rok.

 

Możliwość uczestnictwa w grupie poprzedzona jest konsultacją u jednej z prowadzących grupę psychoterapeutów: Darii Wawrzyniak 502584195, Agaty Grobelnej 604599546.

 

Konsultacja zakłada dwa spotkania:  jedno spotkanie trwa 45-50 min., w cenie 130 zł.

 

Miejsce spotkań grupy: Pracownia Psychologiczna Daria Wawrzyniak,
ul. Mylna 21/32, Poznań zobacz na mapie