Pracuję w Poznaniu, jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, psychologiem o specjalności psychologia kliniczna, z tytułem magistra uzyskanym na UAM Poznań.

Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego uzyskałam po ukończeniu czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, całościowym szkoleniu, wypełniającym standardy i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. W psychoterapii stosuje również TFP - Terapię Skoncentrowaną na Przeniesieniu, rozwijaną przez klinicystów z Instytutu Zaburzeń Osobowości Weill Cornell Medical University i popartą empirycznymi dowodami terapią według kryteriów Sekcji 12 (Psychologia Kliniczna) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie uczestniczę w konferencjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis w roku 2010). Kontynuuję szkolenia na poziomie zaawansowanym.

Mając na uwadze najwyższe standardy pracy, zgodne z Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jest to podstawa do obiektywnego spojrzenia na procesy terapeutyczne oraz ich doskonalenie, a dla pacjenta gwarancja poufności informacji uzyskanych przeze mnie podczas sesji.  

 

Pasjonuje mnie człowiek. Wierzę, że u podłoża większości naszych problemów leżą nieuświadomione konflikty i wzorce relacji. Poszukiwanie ich to interesujący proces, a z moich doświadczeń wynika, że wytrwałe dążenie do pełniejszego poznania siebie jest najlepszą drogą do poprawy jakości życia.