Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami klientów - komunikacja w ujęciu Analizy Transakcyjnej

Analiza Transakcyjna to teoria osobowości i relacji społecznych, która zgodnie z założeniami jej autora, Erica Berne'a, dzięki swojej przystępności może znacznie ułatwić swoim użytkownikom  rozumienie i regulowanie trudnych sytuacji społecznych. Tłumacząc ludzkie zachowania akcentował on, obok wewnętrznych procesów psychologicznych, rolę dynamiki relacji międzyludzkich w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. Dzięki koncentracji  na treściach interakcji między ludźmi i możliwościach ich zmiany Analiza Transakcyjna znalazła zastosowanie w dziedzinach, w których jakość kontaktu przekłada się na efektywność działań. Skutecznie wspomaga profesjonalistów takich dziedzin, jak m.in. pomoc społeczna, opieka zdrowotna, czy różne obszary prewencji i profilaktyki, w ustanawianiu i realizowaniu kontraktów z klientami.  


Dla kogo warsztat?
Dla osób pracujących w zawodach opierających się na kontakcie z klientem. Warsztat pokazuje możliwości praktycznego wykorzystania Analizy Transakcyjnej w radzeniu sobie z problemami w obszarze komunikacji, współpracy, motywacji i wypalenia zawodowego.

Czas trwania:
Całość składa się z dwóch modułów, każdy ma dwie wersje:

 • skróconą - obejmującą prezentację teorii i ćwiczenia na przykładach – czas: 4,5 godz.
 • poszerzoną – z ćwiczeniami w podgrupach, pozwalającymi doświadczyć w praktyce użyteczności prezentowanych koncepcji – czas: 7 godz.  

Termin i cena  – do uzgodnienia.

Miejsce:
Sala szkoleniowa w Poznaniu.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Moduł I
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES KOMUNIKACJI


Skąd się biorą trudne sytuacje w kontakcie z klientami?
„Stany Ja”:

 • Jak sposoby myślenia i przeżywania wpływają na zachowania komunikacyjne?
 • Jakie stany ja uruchamiam najczęściej i jak to działa na klientów?
 • Jaki stany ja uruchamiają klienci, z którymi najtrudniej mi się porozumieć?
 • Poziom doinwestowania „stanów Ja”:
 • Jakie zakłócenia w kontakcie wiążą się z niedoinwestowaniem, a jakie z przeinwestowaniem „stanów Ja”?


Jak można wpływać na przebieg trudnych sytuacji w kontakcie z klientami?
Transakcje jawne – komunikacja prosta:

 • Jak wykorzystać otwartą komunikację do regulowania napięć w kontakcie związanych z nieoptymalnym uruchamianiem  „stanów Ja”?
 • Transakcje ukryte – komunikacja złożona czyli podwójne dno w komunikacji:
 • Jak asertywnie chronić się przed napięciem wywołanym ich skutkami?

Znaki rozpoznania:

 • Jakie są ich funkcje w komunikacji?
 • Jak mogą wpłynąć na redukcję stresu w kontaktach z innymi?


Moduł II  
GRY PSYCHOLOGICZNE – KOMUNIKACJA NA POZIOMIE UKRYTYM.


Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z grą psychologiczną?
Wyznaczniki gier na poziomie społecznym i psychologicznym.
Funkcje gier:

 • Znaki rozpoznania i ich funkcje w grze
 • Pozycja życiowa , czyli stosunek do siebie i innych

Przebieg gry psychologicznej: case study – przykład gry psychologicznej.

 

Role przyjmowane w grach.

 

Jakie są skutki gier psychologicznych?

 • Poziom społeczny.
 • Poziom psychologiczny.

Jak wychodzić z gier?

Prowadzące:
 

Daria Wawrzyniak - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. W zakresie Analizy Transakcyjnej posiada wydany w 2010r. przez European Association for Transactional Analysis certyfikat TA 101,  aktualnie jest w procesie szkolenia zaawansowanego. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz psychoterapię indywidualną i grupową, terapię par we własnej Pracowni Psychologicznej. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Studiach Podyplomowych w zakresie komunikacji i technik perswazji oraz zarządzania wizerunkiem własnym.

Iza Bobrowska – psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej, psychoterapeuta, prowadzi treningi i warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych. Pracuje przede wszystkim w nurcie Analizy Transakcyjnej. W 2008r. uzyskała certyfikat TA 101 wydany przez European Association for Transactional Analysis, ukończyła cykl szkoleń zaawansowanych , obecnie przygotowuje się do egzaminu pozwalającego uzyskać tytuł CTA (Certified Transactional Analyst). Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.